Scop

Scopul ASOCIAŢIEI – DOAR ÎMPREUNĂ este de a sensibiliza şi implica populaţia, dar şi organismele de decizie politică şi administrativă, în promovarea valorilor moral creștine pentru viaţa de familie şi relaţiile familiale, a valorilor pentru familia sănătoasă și a valorilor individuale biblice sănătoase.

În vederea realizării scopului, asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:

  • activităţi de consiliere;
  • activităţi de promovare a moralei și deminității umane
  • organizarea de seminarii, conferinţe, simpozioane, cursuri de instruire şi studii ştiinţifice în domeniul consilierii şi în alte domenii, întruniri cu caracter social-educativ şi religios în locuri publice, mediatizarea activităţilor asociaţiei în internet, presă, radio şi televiziune;
  • asociaţia poate, în condiţiile legii, să înfiinţeze şi să administreze, în interesul membrilor săi, baze de odihnă şi tratament, cluburi, biblioteci şi unităţi de cultură, cabinete medicale, asistenţă medicală şi socială la domiciliu;
  • editarea publicaţiilor proprii, înfiinţarea de edituri şi tipografii proprii, înregistrarea, multiplicarea şi distribuirea de materiale audio-video cu conţinut educativ, social, religios, moral;
  • activităţi de recreere şi petrecere a timpului liber pentru membrii asociaţiei şi simpatizanţi, cum ar fi: excursii, călătorii, serbări etc.;
  • asociaţia poate înfiinţa unităţi de ocrotire socială pentru persoane defavorizate social (vârstnici, minori, persoane cu deficiente, etc.);
  • promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţii de învăţământ şi cu alte organizaţii cu obiective similare, din ţară şi străinătate.